Наказ Міністерства транспорту України №363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» (зі змінами, що набрали чинності 12 липня 2019 року)

Пунктом 11 “Правила оформлення документів на перевезення” даного наказу передбачено, що е-ТТН підписується за допомогою електронного підпису (далі – ЕП) водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача.

Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Крім того, відповідно до даної Постанови, поки е-ТТН не стала обов’язковою для використання для всіх вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні, у разі використання е-ТТН вантажовідправник друкує, підписує і надає водію в одному примірнику паперову копію е-ТТН, відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, а водій ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прийняття ним вантажу для перевезення.

Детальніше