Запитання і відповіді

Що таке електронна товарно-транспортна накладна (е-ТТН)?

Відповідно до поточної редакції ЗУ «Про автомобільний транспорт», е-ТТН – єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, який складається в електронній формі та містить обов’язкові реквізити, передбачені цим Законом та правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом.

Проєктом ЗУ №6534 “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт” щодо запровадження товарно-транспортної накладної в електронній формі” визначено, що товарно-транспортна накладна в електронній формі – єдиний  електронний документ, що надає право учасникам вантажних перевезень здійснювати внутрішні вантажні перевезення  (крім випадків, визначених цим Законом), призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу, обліку виконаної роботи, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, і містить обов’язкові реквізити, передбачені цим Законом.

Що таке «реєстр товарно-транспортних накладних»?

Реєстр товарно-транспортних накладних – це спеціалізована електронна база даних, що містить інформацію про реєстрацію товарно-транспортних накладних в електронній формі та використовується з метою здійснення державного контролю за перевезеннями вантажів транспортними засобами територією України. Держателем реєстру товарно-транспортних накладних є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту, забезпечує його ведення та функціонування реєстру.

Для чого потрібна реалізація проєкту е-ТТН?

Мета проєкту е-ТТН – це цифровізація товарно-транспортних накладних, які є обов’язковим документом при здійсненні будь-яких автомобільних вантажних перевезень, для спрощення даного процесу, зниження або усунення будь-яких корупційних ризиків, пов’язаних з цим, відтермінування інфляції та здешевлення продукції для кінцевого споживача, підвищення якості та прозорості процесу перевезень, покращення умов ведення бізнесу та наближення українського законодавства до європейських стандартів.

Коли використання електронної ТТН стане обов’язковим?

Використання е-ТТН стане обов’язковим для всіх вантажних перевезень автомобільним транспортом на всій території України з 1 серпня 2023 року (у випадку, якщо вантажоотримувачем є юрособа).

Коли е-ТТН можна буде застосовувати для спеціальних груп товарів?

Використання електронної товарно-транспортної накладної стане обов’язковим для товарів спеціальних груп з 1 серпня 2023 року. До таких товарів належать алкоголь, спирт, молоко, хліб, високооктанові кисневі домішки, ліс і нафтопродукти. Процес переходу на електронний документообіг для спеціальних груп дещо відрізняється від загальної групи товарів, оскільки спеціальні форми вже частково оцифровані іншими міністерствами чи відомствами, тому їх потрібно інтегрувати з системою е-ТТН. 

Де буде зберігатись централізована база даних про е-ТТН?

Дані про е-ТТН міститимуться у реєстрі товарно-транспортних накладних Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Варто зазначити, що у самому реєстрі для загальної групи товарів не зберігатимуться документи про торговельно-транспортні операції. Система не накопичуватиме дані про ціну, кількість тощо. Її завданням буде зібрати метадані про ТТН учасників процесу перевезень, точок, з якої та в яку прямує товар, вагу товару та його групу – загальна чи спеціальна. У системі зберігається посилання на платформу, з якої було створено е-ТТН. При цьому самі дані з е-ТТН будуть знаходитись у провайдерів електронного документообігу, яких будуть обирати самі представники бізнесу.

Електронна форма ТТН буде обов’язковою до використання чи добровільною разом з паперовою формою?

На час тестової експлуатації Системи використання е-ТТН є добровільним. Поки що, навіть за умови використання електронних форм ТТН всіма трьома учасниками вантажоперевезення, бізнес все одно повинен мати одну паперову копію з усіма підписами. Саме її вимагають для перевірки інспектори Державної служби з безпеки на транспорті.

Після того, як використання е-ТТН стане обов’язковим, її не потрібно буде дублювати в паперовій формі.

Яке програмне забезпечення буде використовуватись для складання та обігу електронних ТТН? Це буде електронний кабінет на певному сайті?

Створювати та реєструвати е-ТТН українські підприємці можуть на популярних платформах електронного документообігу, де створюють особистий електронний кабінет.

Однак, щоб процеси оброблення електронних документів працювали належним чином й всі учасники ланцюга могли обмінюватися ними, і відправник, і транспортна компанія, і вантажоодержувач повинні використовувати систему електронного документообігу. Саме система ЕДО забезпечує інтероперабельність – дані в е-ТТН будуть певним чином синхронізуватися через реєстр товарно-транспортних накладних Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури і стануть доступними для кожної із сторін вантажоперевезення.

Як буде здійснюватись контроль за наявністю ТТН у водіїв на виконання ст. 48 Закону про автомобільний транспорт?

На даний момент навіть використовуючи е-ТТН перевізник зобов’язаний мати один примірник ТТН в паперовому вигляді, оскільки ДСБТ (Державна служба України з безпеки на транспорті) ще не обладнана технічно для того, щоб здійснювати перевірку електронної товарно-транспортної накладної. Після завершення воєнного стану зареєстрованої електронної ТТН буде повністю достатньо.

Після того, як використання е-ТТН стане обов’язковим, перевірка буде здійснюватися завдяки спеціальному механізму, передбаченому Системою е-ТТН.

Чи потрібні будуть КЕП для всіх учасників вантажних перевезень?

Кваліфіковані електронні підписи (КЕП) необхідні будуть від усіх учасників процесу перевезення: для вантажовідправника, перевізника та вантажоодержувача, тобто від їх уповноважених представників.

Тобто, КЕП повинні бути в осіб-представників учасників е-ТТН, що відповідальні за здійснення господарських операцій на кожному етапі перевезення.

Щонайменше має бути один підпис (КЕП) від учасника, але є можливість накласти КЕП двом і більше представникам учасника. Наприклад, від імені вантажовідправника документ можуть підписати комірник, бухгалтер та директор.